Under altanbyggeriet kan der ikke afleveres farligt affald (miljøaffald) i skralderummene. Andelshaverne skal selv aflevere miljøaffald på genbrugsstationen. 

Alt andet affald afleveres som sædvanligt

IMG_5666.jpg