Foreningen har omdannet fuglehuset i gården til et beboerværksted, som kan benyttes af alle andelshavere. Værkstedet er indrettet til forskelligt lettere håndværk og  har også cykelophæng. Man medbringer selv værktøj mv. Bookning af værkstedet forgår hos varmemesteren.

Der foregår selvfølgelig meget hver dag i en stor boligforening som Bispegaarden både af den ene og den anden slags. Andelshaverne bliver orienteret om langt det meste via de månedlige bestyrelsesmødereferater. Men der er også gang i arbejde, som ikke refereres i detalje i disse mødereferater, fordi arbejdet til dels foregår uafhængigt af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling i marts blev nedsat to udvalg. Legeplads udvalg og Husordensordensudvalg, der begge skal aflevere resultater på næste ordinære generalforsamling. Det blev også besluttet, der skal udføres en forundersøgelse vedrørende altaner i Bispegaarden. Resultatet af forundersøgelsen kan resultere i en ekstraordinær generalforsamling. 

Legepladsudvalg er færdig med sit arbejde med henblik på forslag til generalforsamlingen i marts

Husordensudvalget er færdig med sit arbejde med henblik på forslag til generalforsamlingen i marts

Forundersøgelsen vedrørende altaner ved firmaet Plan 1 har afsluttet forprojektet i form af en rapport. Der vil i den forbindelse også blive udført en spørgeundersøgelse blandt andelshaverne.

 

 Bispegaarden 20 februar 2018

 

IMG_5666.jpg