Boligforeningen har opsagt skorstensfejer, idet der ikke er nogen i foreningen, der bruger skorstenene længere. Vi har jo meget billig og effektiv fjernevarme; og der er ikke længere noget egentligt behov for supplerende varmekilde fx som en brændeovn.

Alligevel kunne andelshavere, men så vel for hyggens skyld, måske tænke sig at tilslutte en brændeovn eller lignende til skorstenen i lejligheden. Det er dog, pga. brandfaren når der ikke mere fejes skorsten, ikke tilladt længere. Bestyrelsen vil ændre husordenen, så disse forhold beskrives nærmere, i forbindelse med næste generalforsamling  

Der foregår selvfølgelig meget hver dag i en stor boligforening som Bispegaarden både af den ene og den anden slags. Andelshaverne bliver orienteret om langt det meste via de månedlige bestyrelsesmødereferater. Men der er også gang i arbejde, som ikke refereres i detalje i disse mødereferater, fordi arbejdet til dels foregår uafhængigt af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling i marts blev nedsat tre udvalg. Finansielt udvalg, Andelskroneudvalg og Forretningsordensudvalg. Og på det første bestyrelsesmøde efter denne generalforsamling, besluttede bestyrelsen at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan.

Finansielt udvalg har afsluttet arbejde med beregning af forskellige muligheder for anvendelse af foreningens overskudslikviditet og har afholdt  møde med bestyrelsen om dette den 17 november. Her blev besluttet at gå videre med især en af mulighederne og undersøge denne nøjere. Det forventes i øjeblikket, at der vil blive afholdt informationsmøde om udvalgets foreløbige konklusioner til februar

Andelskroneudvalget er næsten i mål med en ny model for beregningen af andelskronen og har forelægge denne model for bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 28 november. Bestyrelsen bakkede modellen op. Modellen skal diskuteres med forenings advokat på et møde den 6 december. Det forventes i øjeblikket der vil blive afholdt  informationsmøde for andelshaverne om modellen til februar. 

Forretningsordensudvalget har udarbejdet fælles forslag til forretningsordener for henholdsvis bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Disse forslag er drøftet med bestyrelsen og var lagt på hjemmesiden med henblik på kommentarer fra andelshaverne. Kommenteringsperioden er afsluttet og forslagene er færdige til at blive fremlagt på generalforsamling 30 marts 2017.

Vedligeholdelsesplanen   var som udkast lagt på hjemmesiden med henblik på kommentering af andelshaverne. Kommenteringsperioden er nu færdig og planen rettet til. Planen mangler endnu bestyrelsens endelige godkendelse før et planlagt informationsmøde for andelshaverne om planen til februar.

   

 

 Bispegaarden 4. december 2016

 

IMG_5639.jpg