YouSee har oplyst Bispegaarden om følgende:

I løbet af de kommende uger, udfaser YouSee FM-signalet i antennestikket. Dermed skal de beboere, der lytter til radio gennem deres radio/tv-stik i væggen, finde en alternativ måde at hente signalet. Samtidig ændres startfrekvensen af TV-signalet i løbet af første kvartal i år.

FM-signalet

Hører man radio via kabel-tv-stikket i dag, skal man til at vænne sig til at høre radio på en ny måde, da YouSee i løbet af uge 5-10, lukker FM-signalet gennem kabel-tv-stikket.

TV-signalet

YouSee ændrer den såkaldte startfrekvens til 450 MHz, i løbet af første kvartal 2017. Det betyder at andelshaverne skal genindlæse deres tv-kanaler og skifte til den nye startfrekvens, for at undgå sort skærm

Se YouSee's information og guides her: www.yousee.dk/tv2017

 

 

 

København Kommune indfører per 1. marts 2017 betaling for parkering også på Ydre Nørrebro. Dvs. alle gader i kvarteret der omgiver Bispegaarden bliver belagt med parkeringsafgift. Det kommer til at koste 9 kr. i timen for at parkere i tidsrummet kl. 8-23 og 2 kr i timen i tidsrummet kl. 23-8.

Beboere og erhvervsdrivende på Ydre Nørrebro - dvs. også beboere mv. i Bispegaarden - kan søge om en PARKERINGSLICENS til sit køretøj. Licensen gælder et år af gangen og kan anvendes på hele Ydre Nørrebro. Du kan søge om parkeringslicens via hjemmesiden www.kk.dk/gulzone  

Prisen for licensen afhænger af det motorkøretøj man søger den til, så der kræves bl.a. indtastning af registreringsnummer.  

Vær opmærksom på, at eventuelle gæster, der parkerer deres bil på Ydre Nørrebro, skal betale timeprisen, medmindre de af en eller anden grund har en licens, der gælder Ydre Nørrebro området.

Ordinær generalforsamling 2017 er nu planlagt til at blive afholdt den 30. marts kl 18.30 (indkaldelse og mere information kommer på et senere tidspunkt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen. Dvs. senest den 9 marts.

Boligforeningen har opsagt skorstensfejer, idet der ikke er nogen i foreningen, der bruger skorstenene længere. Vi har jo meget billig og effektiv fjernevarme; og der er ikke længere noget egentligt behov for supplerende varmekilde fx som en brændeovn.

Alligevel kunne andelshavere, men så vel for hyggens skyld, måske tænke sig at tilslutte en brændeovn eller lignende til skorstenen i lejligheden. Det er dog, pga. brandfaren når der ikke mere fejes skorsten, ikke tilladt længere. Bestyrelsen vil ændre husordenen, så disse forhold beskrives nærmere, i forbindelse med næste generalforsamling  

IMG_5644.jpg