Efter den ekstraordinære generalforsamling 18. april vil der ske forandringer med Årsrapport 2016 samt foreningens vedtægter. Årsrapporten vil blive justeret med ny andelskronekurs, som følge af de to generalforsamlinger her i foråret; og vedtægterne vil blive opdateret hvad angår §9 A og §6 stk., 9. De to opdaterede publikationer vil være at finde her på hjemmesiden senest i løbet af maj måned. 

Boligforeningen har opsagt skorstensfejer, idet der ikke er nogen i foreningen, der bruger skorstenene længere. Vi har jo meget billig og effektiv fjernevarme; og der er ikke længere noget egentligt behov for supplerende varmekilde fx som en brændeovn.

Alligevel kunne andelshavere, men så vel for hyggens skyld, måske tænke sig at tilslutte en brændeovn eller lignende til skorstenen i lejligheden. Det er dog, pga. brandfaren når der ikke mere fejes skorsten, ikke tilladt længere. Bestyrelsen vil ændre husordenen, så disse forhold beskrives nærmere, i forbindelse med næste generalforsamling  

IMG_5662.jpg