Kontoret er nu igen åbent for fysisk fremmøde efter en corona-pause. Kontoret er åbent fra den 30 april kl 19-20. Kontoret tager kun i mod 1 person af gangen.

VIGTIGT:

Bestyrelsen besluttede på et ekstraordinært møde den 12 marts om aftenen at udsætte den ordinære generalforsamling på ubestemt tid. Generalforsamlingen vil blive afholdt når regeringen igen tillader forsamlinger over 100 personer indendørs og coronasituationen i øvrigt er til det.

Nedenstående indkaldelse/dagsorden/bilag og regnskab vil stadig blive behandlet på generalforsamlingen når den på et tidspunkt bliver berammet og afholdt

Indkaldelsen til ordinær generalforsamling 26 marts 2020 kl 18.30 er nu parat. Du kan se den ved at klikke her. Indkaldelsen bliver uddelt til alle andelshavere. Til indkaldelsen knytter sig et bilag som handler om Skotterupgadehaveudvalgets forslag, som også bliver forelagt på generalforsamlingen. Du kan se forslaget ved at klikke her. Bilaget bliver ikke uddelt

Regnskab for 2019 (Årsrapport 2019) kan du se ved at klikke her. Regnskabet bliver ikke uddelt

Generalforsamlingen afholdes hos AKB Beboerhuset Lundtoftegade 41 B

Bestyrelsen ønsker velkommen til alle andelshavere 

IMG_5682.jpg