Generalforsamling 2020 afholdes den 17 september. Forslag fra andelshavere skal være bestyrelsen i hænde senest den 26 august

Kontoret holder ferielukket. Der er åbent den 2 juli. Derefter holdes ferielukket til den 6 august, hvor kontoret igen er åbent.

God sommer til alle

Nordisk Gruppen som sælger døre, hævder i deres reklamemateriale, som er husstandsomdelt i Bispegaarden, at dørenes "udvendige design er godkendt af boligforeningens bestyrelse". Dette er løgn. Bestyrelsen har IKKE godkendt nogen produkter fra Nordisk Gruppen og samarbejder ikke med dem. 

Det vides derimod at deres design og farvevalg på døre  ikke er identisk med vores døre til hoved- og bagtrapper. Vil man som andelshaver skifte sin hoveddør eller døre ud til bagtrappen skal man kontakte bestyrelsen med henblik på at få tilladelse. Tilladelse vil normalt blive givet hvis den nye dør er visuelt identisk med den gamle og med de øvrige døre ud til opgangen.

IMG_5682.jpg