Kontakt

Retningslinjer for hensættelser

Retningslinjer for bestyrelsen i forbindelse med hensættelser af friværdi i AB Bispegaarden

  1.  Baggrund

 AB Bispegaardens vedtægter § 9 A beskriver forslag til generalforsamlingen af fastlæggelsen af andelskronen. I medfør af § 9 A skal bestyrelsen i det enkelte år indstille hensættelser til den årlige ordinære generalforsamling. Forslag til hensættelser fremlægges til generalforsamlingens vedtagelse.

Uden hensættelser kan generalforsamlingen i AB Bispegaarden i tilfælde af behov for større vedligeholdelse af ejendom, udenomsarealer mv. være nødsaget til at nedjustere andelskronen.    

 2.  Nødvendige fremtidige lån

Den aktuelle vedligeholdelsesplan dækker den kommende 10-årige periode for almindelig vedligehold/genopretning, samt en ca. 40-årsplan, som yderligere opregner forventelige større genopretningsprojekter, værdisat til over ca. 5 mio. kr. per projekt. Hensigten er bl.a. at kunne “pulje” projekter således, at der kan optages fx ét samlet lån til disse projekter, ligesom det er hensigten at kunne skønne over hvor stor en hensættelse, der er behov for hvornår.

3.  Håndtering af pulje-opbygning

 Bestyrelsen skal mest hensigtsmæssigt opbygge hensættelsen gradvist fra det aktuelle år og i årene frem over, således at den modsvarer pant til lånoptag på det planlagte tidspunkt jf. pkt. 2 og vedligeholdelsesplanen. Bestyrelsen bør ikke afsætte reserver udover hvad der vurderes nødvendigt og tilstrækkeligt. Bestyrelsen skal bestræbe sig på at andelskronen i året ikke falder i forhold til sidste år alene på grund af vedligeholdelsesplanen.