Foreningen har en glas- og kummeforsikring som også omfatter andelshaverne privat. Som hovedregel er det således ikke nødvendigt, at den enkelte andelshaver selv tegner en sådan forsikring. Hvis et vindue går itu, hvis toilettet bryder sammen eller hvis den keramiske kogeplade revner kan man forsøge at få skaden dækker via foreningens forsikring. I givet fald skal man henvende sig på kontoret, som vil foretage det videre fornødne.

IMG_5662.jpg