Gæsteværelser til overnatning

 Boligforeningen råder over to rum til overnatning, som andelshaverne kan bruge. Det kan fx komme på tale, hvis andelshaveren har overnattende gæster, men ikke har plads i egen lejlighed. 

Gæsteværelserne ligger Borups Alle ved porten, stuen. Der er kun adgang fra gården

Boligforeningen har istandsat gæsteværelserene og etableret toiletter på værelserne.

Gæsteværelser lejes fra kl. 12.00 på udlejningsdagen til kl. 12.00 dagen efter og det er din egen nøglebrik der kodes således at du har adgang i dette tidsrum.

Lejen udgør: 200 kr. pr. døgn som indbetales til Nordea: 2216-8350 10 1900 med følgende tekst: fx Gæstevær.andel 275 – 02+03.03.2017

Bemærk: Rygning og støjende adfærd og husdyr er ikke tilladt i lokalet.

 

Lokalet skal efter brug være ryddeligt og følgende punkter skal overholdes:

·        Toilettet skal være rengjort

·        Håndvask og spejl skal være rengjort

·        Der skal være støvsuget

·        Al affald skal være fjernet

·        Der må ikke fjernes inventar eller andet der tilhører gæsteværelset.

 

Reservation af lokalet:

Send mail til varmecentralen@ab-bispegaarden.dk - husk at opgive andelsnr. og dato - eller ring mellem kl. 9.00 og 9.30 til 38 10 25 30.

 Lokalet kan også reserveres ved henvendelse på kontoret torsdage mellem 19.00 og 20.00.

 

 

IMG_5682.jpg