Bispegaarden har besluttet planlægning af et antal projekter der primært angår vedligeholdelse/genopretning. Af nedenstående tabel fremgår status på disse projekter/aktiviteter, hvortil der er knyttet omkostninger.

Navn på aktivitet Årstal for igangsættelse Igangsat Afsluttet Anslået omkostning
Lys i Humlebækgade 2016 Ja Ja kr 80.000
Linoleum 2 opgange 2017 Ja Nej  
Linoleum 2 opgange 2018 Nej Nej  
Trykekspansionsbeholder 2018 Nej Nej  
Brønd rotunde 2018 Nej Nej  
Lamper 5 hovedtrapper 2018 Nej Nej  

 

IMG_5644.jpg