Bispegaarden har besluttet planlægning af et antal projekter der primært angår vedligeholdelse/genopretning. Af nedenstående tabel fremgår status på disse projekter/aktiviteter, hvortil der er knyttet omkostninger.

  

Navn på aktivitet Årstal for igangsættelse Igangsat Afsluttet Budget
Lys i Humlebækgade 2016 Ja Ja kr  80.000
Linoleum St. 55 og 69 2017 Ja Ja kr. 130.000
Linoleum 4 opgange 2018 Ja Ja kr  280.000
Trykekspansionsbeholder 2018 Ja Ja kr  25.000
Brønd rotunde 2018 Ja Ja kr  25.000
Lamper 5 hovedtrapper 2018 Ja Nej kr  30.000
Stigstreng til nr 57 2018 Ja Ja kr .45.000
Pumpe varmecentral 2018 Ja  Ja kr. 40.000
Fornyelse af legeplads 2018 Ja Ja kr. 420.000

 

IMG_5673.jpg