Informationsskrivelse vedrørende returnering af altanaftaler april 2019

 

 Til jeres orientering har der været stor opbakning til altanprojektet, vi har i alt modtaget 134 altanaftaler. Foreningens byggerådgiver Plan 1, er gået i gang med myndighedsprojektet.

 

 Altanaftalerne vil blive returneret i jeres postkasser i uge 15, hvis i ikke modtager altanaftalen retur, bedes i rette henvendelse til:

 

 

                                       Tim Vibeholm

 

Cobblestone A/S

 

tiv@administrationshuset.dk

 

Telefonnr. 53 88 31 31.

 

 

Adem Akgül

 

Plan 1 A/S

 

aa@plan1.dk

 

Telefonnr. 26 85 95 10

 

 

 

                                                                      

Infobrev vedr. altanprojekt i A/B Bispegården december 2018

 

Kære beboer i A/B Bispegården.

 

Vi har i løbet af 2017/2018 haft en meget fin og grundig indledende forundersøgelses runde, i tæt samarbejde med altangruppen og bestyrelsen. Dette har mundet ud i en flot opbakning til altanprojektet, hvorfor projektet nu kan realiseres.

 

Til vores store glæde kan vi nu orientere om, at bestyrelsen har valgt at indgå rådgiveraftale med Plan1 som teknisk rådgiver til jeres altanprojekt. Vi ser derfor frem til et godt og solidt samarbejde de kommende år.

 

Hvad er nu næste fase?

Det næste skridt i processen bliver omdeling af købsaftaler, heri endelig altanstørrelser og placering samt diverse aftalevilkår vil fremgå. Vi regner med at købsaftalerne omdeles til jer i løbet af januar 2019

 

Herefter følger færdigprojektering af myndighedsprojektet der sendes til myndighedsbehandling og godkendelse hos kommunen. Københavns Kommune har erfaringsmæssigt en lang sagsbehandlingstid på disse sager, men med lidt optimisme håber vi på at modtage endelige hovedbyggetilladelse i løbet af sommeren 2019.

 

Efter modtaget byggetilladelse færdigprojekteres hovedprojektet, hvilket munder ud i en udbudsrunde og afslutningsvis valg af entreprenør.

Det er på nuværende tidspunkt meget svært at vurdere hvornår projektet kan sendes i udbud da det hele afhænger af godkendelsen hos kommunen.

 

Med overstående scenarie og en byggetilladelse august 2019 forventes igangsættelse af en fysisk byggesag medio 2020.

 

I vil undervejs i processen blive inddraget i form af beboermøder, hvor bestyrelsen og vi vil fortælle om arbejdet og få jeres tilbagemelding herpå.

 

Hvis I har spørgsmål er I velkommen til at kontakte Jeres rådgiver:

Adem Akgül

Tlf. 2685 9510

Mail: aa@plan1.dk

 

Afslutningsvist vil vi ønsker Jer en rigtig god jul og godt nytår.

 

Venlig hilsen

Plan 1 Cobblestone Architects

 

Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby

Postadr.: Postboks 453, 2500 Valby

Tlf.: +45 7022 7715

IMG_5639.jpg