Altan: Status og ændring af boligafgift pr. 1. marts 2021

 

Status

 

Foreningen har nu modtaget konstruktionsbyggetilladelsen fra Københavns Kommune. Det betyder, at entreprenøren sammen med foreningens rådgiver, Plan1/Cobblestone, nu arbejder videre med henblik på at opsætning af altaner og døre kan starte ultimo april 2021. Opsætningsperioden forventes at vare frem til og med september 2021.

 

I god tid inden byggeperioden bliver igangsat kommer der mere information. Indtil da, hvis der er spørgsmål til altanprojekter, kan andelshavere rette henvendelse til:

 

Iver Entreprise: Projektleder Steen Larsen, SL@iver-entreprise.dk, tlf. 51 68 51 31.

 

Ændring af boligafgift pr. 1. marts 2021

 

Som følge af, at altanprojektet nu er gået ind i fasen efter modtagelsen af konstruktionsbyggetilladelsen, har bestyrelsen optaget lånet til projektet. Derfor stiger boligafgiften pr. 1. marts 2021 for de andelshavere, som skal have altan. Se derfor vedlagte oversigt over den nye boligafgift og ændre jeres automatiske overførsel.

 

Bestyrelsen har optaget et fastforrentet 1 % lån over 30 år til næste kurs 100. Ved indgåelsen af altanaftaler lå der et 2 % fastforrentet lån til grund for beregningen af boligafgiftsstigningen. Det mere fordelagtige lån betyder, at stigningen i boligafgiften er over 100 kr. mindre om måneden end det tidligere oplyste. For andelshavere med franske altaner er boligafgiften ca. 60 kr. mindre om måneden. Når det endelige byggeregnskab er gjort op efter opførelsen af altanerne, vil den endelige stigning i boligafgiften blive fastlagt. Med det nuværende budget er der ca. 1,5 mio. kr. indlagt i reserve.

 

Hvis der er spørgsmål til boligafgiftsstigningen, kan andelshavere i første omgang rette henvendelse til foreningens kontor.

 

 

Mvh

 

Bestyrelsen

 

 

Plan 1 Cobblestone Architects / Cobblestone / Bestyrelsen

IMG_5639.jpg