Bispegaarden er solidt byggeri fra starten af forrige århundrede. I hovedsagen opført af mursten, træ og tegl. En nu afdød formand omtalte træværket i bygningen som ”pommersk fyr”. Og det har givet været rigtigt, for fx rum-skillevægge udgøres af meget solidt træværk, hvilket mange ”gør-del-selv” andelshavere har konstateret.

Bispegaarden, som bygning, anses endvidere af Københavns kommune for at have en værdi på 4 i det såkaldte SAVE-register.  Det betyder, at bygningerne har en ”middel bevaringsværdi” og er i den ende af skalaen, hvor bevaring har en større betydning.

Så man skal passe godt på at ejendommen og boligforeningen ikke forgår og nedslides. Det er også en af grundene til, at andelshaverne gennem tiden har ofret en del på, at bygninger og fællesfaciliteter hele tiden er godt vedligeholdt.

Tag

I midtfirserne blev konstateret, at det oprindelige tag ikke længere var holdbart. Derfor blev hele taget og dele af tagkonstruktionerne skiftet. Dette nye tag holder stadig

Vinduer

I midtfirserne blev på samme måde konstateret, at nogle af de oprindelige vinduer enten akut trængte til udskiftning eller snart ville komme til det. På grund af de forskellige behov for udskiftning af vinduer, som andelshaverne selv må bekoste, blev besluttet en med tiden løbende udskiftning af vinduer.  Vinduerne blev indkøbt af boligforeningen, da vinduerne skal være ensartede, og de enkelte lejligheder fik typisk skiftet vinduer, når de blev handlet. Denne løbende udskiftning af vinduer har resulteret i, at i 2015 er næsten alle vinduer i ejendommen skiftet, og der er kun meget få originale vinduer tilbage.

Fjernvarme

Sidst i 80’erne blev der indlagt fjernvarme i hele ejendommen, i forbindelse med Københavns kommunes store investering i fjernvarme til ejendomme i hele kommunen. Samtidig blev der indlagt varmt vand - også i hele ejendommen. Før den tid, var der individuel opvarmning via gas-kamin, petroleumsovne eller lignende; og andelshaverne måtte klare sig med vandvarmere, hvis ikke man kunne nøjes med at varme vand på komfuret.

Gårdanlæg og cykelskure

I starten af 90’erne blev hele gårdanlægget samt de oprindelige cykelskure renoveret.  Haven blev trimmet, og der blev indrettet legeplads til børnene. Cykelskure blev ny opført, og der blev indført overdækkede tørrepladser.

Kælderunderstøttelse

I løbet af 0’erne blev konstateret, at sætningsskader var blevet for alvorlige og omfattende. Ejendommen er oprindeligt opført på for blødt underlagt. Så i 2008 blev det derfor beslutteret at understøtte hele ejendommens kælder med pilotering, og dermed fjerne risikoen for mere alvorlige fremtidige skader. Dette arbejde stod færdigt i 2012

Facaderenovering

I løbet af 0’erne blev også konstateret, at den oprindelige facade skallede af i for stort omfang. Nødreparationer, som man havde klaret sig med gennem årene, var ikke længere en farbar vej. I 2008 blev derfor også besluttet, at facade-mørtelen skulle skiftes. Dette arbejde var fuldført i 2013.

Låsesystem og dørtelefon

I 2015 blev alle gamle nøgle-låse udskiftet med et elektronisk låsesystem vedrørende hoveddøre og alle døre på fællesindgange. Samtidig fik samtlige lejligheder nyt dørtelefonanlæg, da det gamle anlæg var blevet forældet og ikke længere kunne vedligeholdes i fremtiden.

 

Der er således gennem de sidste 30 år investeret temmelig meget i bygninger og fællesfaciliteter. Regnskabet for 2015 opgør således en samlet forpligtelse på ca. kr. 107 mill. Men set i forhold til at ejendommen er vurderet til kr 332 mill, er forpligtelsen relativt lille – og pengene er gået til et godt formål: At vedligeholde Bispegaarden, så den hele tiden lever op til den standard, man kan forvente af moderne boliger.

 

 

IMG_5682.jpg