Køb Salg/Lejligheder til salg

Udbud af andele i Boligforeningen Bispegården.
Andele til salg i Boligforeningen Bispegården tilbydes, den første måned efter offentliggørelsen på foreningens hjemmeside, alene til de, der er indskrevet på foreningens interne eller eksterne venteliste. Uanset om du er indskrevet på den interne eller den eksterne venteliste, skal du for at komme i betragtning meddele din interesse til bestyrelsen på mail: bispegaarden@ab-bispegaarden.dk inden for denne måned.

Lejligheder med overskridelse af deadline for intern/ekstern venteliste er frigivet til førstkommende køber. Sælger kan altså selv indstille en køber efter overskredet deadline.
Yderligere materiale så som seneste regnskab, generalforsamlings referat, vedtægter, samt drejebog for køb/salg kan hentes på foreningens hjemmeside www.ab-bispegaarden.dk

OBS: Andelskurs fra 22.3.2018 = kr. 968,57

OBS: Køb/Salg behandles ikke i ferier.

 

 

IMG_5639.jpg