Køb Salg/Lejligheder til salg

Udbud af andele i Boligforeningen Bispegården.
Andele til salg i Boligforeningen Bispegården tilbydes, den første måned efter offentliggørelsen på foreningens hjemmeside, alene til de, der er indskrevet på foreningens interne eller eksterne venteliste. Uanset om du er indskrevet på den interne eller den eksterne venteliste, skal du for at komme i betragtning meddele din interesse til bestyrelsen på mail: bispegaarden@ab-bispegaarden.dk inden for denne måned.

Andelshavere på intern venteliste skal i deres mail til bestyrelsen angive, at de er på den interne ventelisteliste samt angive deres navn og nuværende andelsnummer. De bør endvidere oplyse størrelsen af den fælles husstand (fx samlever og antallet af børn), der bebor deres nuværende andel. 

Personer på den eksterne venteliste bør i deres mail til bestyrelsen angive fulde navn og nuværende adresse samt helst også dato for opskrivning på Bispegaardens eksterne venteliste.

BEMÆRK: Har man henvendt sig vedrørende interesse for en andel/lejlighed bliver man kun kontaktet af Bispegaarden, såfremt man bliver tilbudt andelen/lejligheden. Ingen andre bliver kontaktet. Alle er dog velkomne til fornyet forsøg på at købe en andel/lejlighed i Bispegaarden. 

Lejligheder der overskrider deadline for henvendelser via intern/ekstern venteliste er frigivet til førstkommende køber. Sælger kan altså selv indstille en køber efter overskredet deadline.

Materiale så som seneste regnskab, generalforsamlings referat, vedtægter, samt drejebog for køb/salg kan hentes via foreningens hjemmeside www.ab-bispegaarden.dk

 

 

Lejlighed 118

2½ værelser på 69 m2. Lejligheden er beliggende Humlebækgade 27 3 tv 2200 København N. Deadline for intern og ekstern liste den 30. september 2021. Herefter til førstkommende køber.  For at ...

IMG_5675.jpg