Boligforeningens vedtægter § 10 om Udlejning siger: "En andelshaver kan kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens vidende og kun efter lejelovens retningslinjer, når en andelshaver af særlige grunde må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode. Bestyrelsen skal i øvrigt godkende lejeren og betingelserne for lejemålet"

Andelshavere som påtænker fremleje/udleje/udlån skal derfor henvende sig til bestyrelsen med en ansøgning. Dette gælder også selvom det blot vedrører ganske kort tid, som fx bare nogle få dage.  Bestyrelsen vil normalt altid give tilladelse til fremleje indenfor lejelovens rammer. Dog har bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 25. april 2016  truffet en principiel beslutning om ikke at give tilladelse til kortidsudleje; altså fremleje uden egen officiel adresseændring - hvilket også ville være i strid med vedtægterne. Dette omfatter derfor også fx udlejning via AirBnb. Bestyrelsen skal videre gøre opmærksom på, at man i princippet altid har pligt til at bebo sin andel, dvs. man må fx ikke bo i sommerhuset og udleje/udlåne sin andel.   

 

IMG_5673.jpg