Denne informationstekst til andelshaverne er udarbejdet af bestyrelsen i samarbejde med foreningens advokat Lars Jørgen Nielsen, Advokaterne i Rosenborggade I/S april 2018

Ejerskab til andele

I modsætning til at have en ejerlejlighed er det således i en andelsboligforening, at en andelshaver ikke ejer sin lejlighed. Det er foreningen (dvs. fællesskabet), der ejer alle lejligheder i en andelsboligforening. Andelshaveren tilkøber sig alene brugsret ved overtagelse af en andel – ejerskabet er stadig hos foreningen.

Det betyder også, at andelshaveren ikke kan råde over sin lejlighed på samme måde, som hvis det var en ejerlejlighed. Ejerskabet ligger hos foreningen, hvorfor det er foreningen, der skal give lov til de forskellige ting en andelshaver har til hensigt at gøre med sin lejlighed. Det kan være ombygninger eller andre forandringer. Det kan være fremleje eller værelsesudlejning. Det kan være andre ting. I princippet bor andelshaveren til leje hos foreningen, som så er ejer og udlejer.

Foreningen udgøres af alle andelshavere tilsammen. Foreningen tager sine beslutninger på generalforsamlinger, hvor fælles retningslinjer/bestemmelser mv. i form af vedtægter, husorden og ventelisteregler og andre beslutninger vedtages. Foreningen/generalforsamlingen nedsætter endvidere en bestyrelse, som så har til formål at varetage den daglige administration af de bestemmelser foreningen/generalforsamlingerne har vedtaget. Bestyrelsen skal således fx sikre at vedtægter og andre fælles regler overholdes. Med andre ord skal bestyrelsen udføre hvad generalforsamlingerne/foreningen har besluttet.

I det daglige betyder ovenstående, at hvis en andelshaver ønsker at foretage sig et eller andet med sin andel, fx en ombygning eller en fremleje, så er det altid bestyrelsen, der skal spørges/ansøges. I sine afgørelser vedrørende de enkelte ansøgninger skal bestyrelsen alene tage hensyn til de bestemmelser, der er foretaget af foreningen – samt naturligvis også fx dansk lov og ret på området, når dette er relevant.

 

IMG_5675.jpg