Følgende retningslinjer ud over gældende byggelovgivning skal følges.

 

1.    Pulterrum på loft, frigives til andelshaver som ønsker at udføre opbygning. Andelshaver meddeler skriftligt og med min. 1 måneds varsel, at opbygning er forestående.

  

2.    Andelshaver som ønsker opbygning, skal forestå flytning af effekter i de loftrum som inddrages ifm. opbygningen. Flytningen skal ske til de berørte beboeres pulterrum.

  

3.   Der fortages tilsyn med arbejdet som udføres ifm. opbygningen, tilsyn skal fortages af anerkendt arkitekt/ingeniør som er medlem af en brancheorganisation. Udgiften for tilsyn afholdes af andelshaver som foretager opbygningen.

 

 4.  Tilsynet afslutter og fremsender kvalitetssikrings dokumen- tation for godkendelse af det udførte arbejde. Dokumentationen skal indeholde visuel dokumentation for, montage af ovenlysvinduer/inddækninger, understrygning med kit/bej af tagsten, isoleringsforhold, montage af installationer, lyd-isolering, brandsikring samt evt. membran i vådrum. Andels-haver er forpligtiget til at oplyse tilsynet om at varme og  vand installationer skal godkendes af foreningens varmemester.

  

 5.   Opbygningen må udelukkende fortages over egen lejlighed. Areal over hovedtrappe inddrages og deles ligeligt mellem højre og venstre.

 

6.  Ydervægge mod eksisterende loftrum, eller nabo opbygning skal udføres iht. byggelovgivningens regler for lydreduktion.

 

7. Entreprenør/håndværker stiller 5 års garanti for arbejdets udførelse, med en 1 og 5 års gennemgang.

 

8. Der skal etableres inspektionslem i skunkvæg. Inspektionslemmen skal minimum være 1mx1m.

 

9.  Der skal etableres vandmelder i skunk, melderen placeres ved rem/tagfod.


 

Procedure ved opbygning:

 ·        Fremvisning af projekt og kommunal ansøgning, til bestyrelsens godkendelse og udstedelse af fuldmagt.

 ·        Flytning af effekter i eksisterende pulterrum.

 ·        Oprettelse af tilsynsaftale.

 ·        Udførelse af opbygning.

 ·        Kvalitetssikrings/tilsyns dokument.

 ·        Kommunal syn og ibrugtagningstilladelse.

 

Eksempel på opbygning

 

 

 

 

 

 

IMG_5666.jpg