Boligforeningen Bispegaardens historie.

Ejendommen er opført 1920-21 som et led i de foranstaltninger, der af Københavns Kommune blev truffet for at imødegå bolignøden, som fulgte efter 1. verdenskrig. En række love fastsatte regler for ydelse af støtte fra stat og kommune til privat byggeri, og Københavns Andels Byggeforening opførte fra 1918 og i de påfølgende år i alt 14 beboelsesejendomme i Storkøbenhavn. I 1926 ophævedes foreningen, og de enkelteafdelinger, deri­blandt “Bispegaarden”, blev selvstændigt administrerede ejendomme.

Matrikel nr. 4878 af Udenbys Klædebo Kvarter omfatter 28 opgange i Borups Allé 22-24,Skotterupgade 2-14, Humlebækgade 23-37 og Stefansgade 53-73.Ejendommens samlede areal er 10.560,8 m2 Heraf er 4.018 m2 bebygget. Etagearealet udgør i alt 20.375m2.
                                   
Arkitekt: Professor Kay Otto Fisker (14. februar 1893 - 21. juni 1965)

IMG_5675.jpg