Kontoret er ferielukket i sommerugerne 28+29+30. Næste gang det åbner bliver torsdag den 3 august.

God sommer til alle.

To opgange i Bispegaarden får i år skiftet linoleum på hovedtrappen. Det drejer sig om Stefansgade 55 og 69. Arbejdet går i gang den 21 august og varer 2-3 uger. De berørte andelshavere vil blive informeret yderligere via opslag kort før arbejdet påbegyndes. Man skal regne med at disse hovedtrapper ikke kan benyttes en del af den 2- uger lange periode. Til gengæld kan man glæde sig over det nye linoleum, når det er lagt på.

Der foregår selvfølgelig meget hver dag i en stor boligforening som Bispegaarden både af den ene og den anden slags. Andelshaverne bliver orienteret om langt det meste via de månedlige bestyrelsesmødereferater. Men der er også gang i arbejde, som ikke refereres i detalje i disse mødereferater, fordi arbejdet til dels foregår uafhængigt af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling i marts blev nedsat to udvalg. Legeplads udvalg og Husordensordensudvalg, der begge skal aflevere resultater på næste ordinære generalforsamling. Det blev også besluttet, der skal udføres en forundersøgelse vedrørende altaner i Bispegaarden. Resultatet af forundersøgelsen kan resultere i en ekstraordinær generalforsamling. 

Legepladsudvalg afholder sit første møde den 22 juni.

Husordensudvalget har afholdt sit første møde den 6 juni 

Forundersøgelsen vedrørende altaner har fået tilknyttet en følgegruppe (herunder teknisk rådgiver og intern projektleder). Der har været afholdt miniudbud (3 tilbudsgivere) på baggrund af en kravspecifikation udarbejdet af bestyrelsen. Udbuddet blev vundet af Plan1. Opstartsmøde mellem Plan 1, følgegruppen og bestyrelsen blev afholdt 13. juni og det forventes Plan1 skal bruge 2-3 måneder på at udarbejde første udkast af forundersøgelsen efter underskrivelse af kontakt mellem Plan1 og AB Bispegaarden. Første udkast af forundersøgelsesrapporten vil blive lagt på hjemmesiden godt 1 måneds tid med henblik på kommentering af andelshaverne.

 

 Bispegaarden 20. juni 2017

 

IMG_5666.jpg