Der foregår selvfølgelig meget hver dag i en stor boligforening som Bispegaarden både af den ene og den anden slags. Andelshaverne bliver orienteret om langt det meste via de månedlige bestyrelsesmødereferater. Men der er også gang i arbejde, som ikke refereres i detalje i disse mødereferater, fordi arbejdet til dels foregår uafhængigt af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling i marts blev nedsat to udvalg. Legeplads udvalg og Husordensordensudvalg, der begge skal aflevere resultater på næste ordinære generalforsamling. Det blev også besluttet, der skal udføres en forundersøgelse vedrørende altaner i Bispegaarden. Resultatet af forundersøgelsen kan resultere i en ekstraordinær generalforsamling. 

Legepladsudvalg er stadig i ide-fasen og skal afholde statusmøde med bestyrelsen i løbet af efteråret

Husordensudvalget har afholdt sit første møde den 6 juni og arbejder fortsat videre

Forundersøgelsen vedrørende altaner har fået tilknyttet en følgegruppe (herunder teknisk rådgiver og intern projektleder). Der har været afholdt miniudbud (3 tilbudsgivere) på baggrund af en kravspecifikation udarbejdet af bestyrelsen. Udbuddet blev vundet af Plan1. Opstartsmøde mellem Plan 1, følgegruppen og bestyrelsen blev afholdt 13. juni. Andet møde blev afholdt ultimo august, hvor det blandt andet blev diskuteret at udsende en mindre spørgeundersøgelse til andelshaverne. Spørgeundersøgelsen vil foregå i løbet af december/oktober. Plan1' s fuldstændige forprojekt forventes afsluttet i løbet af november med en rapport. Først derefter skal Bispegaarden så tage stilling til om der må opføres altaner eller ikke opføres altaner. - set ud fra foreningens synspunkt (dvs. generalforsamlingsbeslutning).

 

 Bispegaarden 5. september 2017

 

IMG_5682.jpg